Adatvédelem

Bevezetés

Az EP-RC Security Kft. számára nagyon fontos a személyes adatok védelme, melyeket potenciális, jelenlegi és egykori vevőinkkel kapcsolatban kerültek rögzítésre. Az adatokat alapvetően átláthatóan kezeljük, kizárólag e célra vonatkozóan, bármikor korrigálható módon, meghatározott időtartamra és bizalmasan kezeljük. Az EP-RC Security Kft. vevőjeként vagy jövőbeli vevőjeként ezúton szeretnénk a vevői adatkezelési tevékenységről tájékoztatni, és Önnek az adatvédelemmel kapcsolatban alapvető információkat átadni. 

Definíciók

Vevő adatok: Az olyan információk, mint pl.: név, cím, bankszámlaszám, email cím, telefon, adószám

Adatok feldolgozása: Azok a folyamatok, melyek a személyes adatok bekérését, rögzítését, szervezését, rendezését, tárolását, illesztését vagy módosítását, kiolvasását, lekérdezését, felhasználását, átadás útján nyilvánosságra hozatalát, feldolgozását vagy más formában való rendelkezésre bocsátását, beállítását vagy összekapcsolását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését jelenti.

A jelen irányelv érvényességi köre
Ez az irányelv a vevők személyes adataira és azok bárminemű felhasználására vonatkozik függetlenül attól, hogy a felhasználás szóban, elektronikusan vagy írásban történik-e. Ez az európai általános adatvédelmi rendeleten (GDPR-on) alapszik, és ez által a minden egyes társaságára (jogi személyek) érvényes.  Alapvetően az Ön személyes adatait az 5. szakaszban felsorolt célokra az a jogi személy dolgozza fel, akivel Ön Megbízási szerződés jogviszonyba lépett vagy lépni fog.

A személyes adatok következő kategóriáit dolgozzuk fel, melynek során ennek mértéke a vevő céghez való kötődése és pozíciója alapján különböző lehet: 
Név, cím és telefonszám, kapcsolattartási adatok vészhelyzet esetére, bankszámlaszám
Információk, melyeket technológiai biztonsági rendszerekkel rögzítenek, beleértve a megfigyelő kamerákat és beléptető kártyákat, ujjlenyomat leolvasó rendszereket a törvényileg megengedett mértékben;
E-mailek, chat- és telefonelőzmények, valamint munkával kapcsolatos termékek és közlések, melyeket valamely vevőnek az EP-RC Security Kft. számítógép vagy kommunikációs eszközén keresztül létrehoztak, tároltak vagy megküldtek;

A felmondás dátuma, a Megbízási szerződés felmondásának kezelésével kapcsolatban. 
Ezeket az adatokat elsősorban az EPRC Kft. tárolja. 

Az ön személyes adatainak feldolgozási céljai
Az EP-RC Security Kft.- hez kötődő megbízási szerződés előtt, alatt és végén személyes adatait az EP-RC Security Kft. a következő célokból dolgozza fel (központi folyamatok): 
Felmondások kezelése, valamint rendelkezésre bocsátása, illetve referenciák kezelése;  kapcsolattartási adatok kezelése és kedvezményezettek megadása vészhelyzet esetére;  a vonatkozó törvények betartása beleértve a törvényi határozatokat vagy hatósági rendelkezéseket az valamint a hatóságokkal folytatott kommunikáció a törvényileg szükséges mértékig;
a megfigyelő kamerák felvételei kizárólagosan a cég tulajdonának védelme érdekében, valamint bűncselekmények megelőzése és felismerésére vonatkozóan;  átadás tényállás bemutatásának keretein belül az EP-RC Security Kft. biztosítói felé káresemény kapcsán ill. ügyvédek felé az érvényesítés érdekében, jogi igények gyakorlása és jogi igények megvédése érdekében;  szúrópróbaszerű betekintés gazdasági ellenőrzés keretein belül; ügyfélszerződések feldolgozása;  szállítási idők és folyamatok optimalizálása; műszaki infrastruktúra, így például telefon, internet (beleértve a pendrive-okat is), emailek, mobileszközök, számítógép és nyomtató kezelése és rendelkezésre bocsátása; hibák megállapítása és naplózása az internet hozzáférés és az e-mail forgalom, valamint a mobileszközök használatára vonatkozóan; globális hozzáférési adatok adminisztrálása (jelszavak); továbbítás biztosításközvetítőnek / biztosítónak biztosítás megkötése céljából.

A legszükségesebb adatokra korlátozva, az Ön személyes adatait az EP-RC Security Kft. – vel kötött Megbízási szerződés lejártával a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, az ott megjelölt megőrzési határidőig tároljuk.